Informacje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu

informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.539.2018) osoby dokonujące uboju zwierząt na użytek własny są zobowiązane do odbycia bezpłatnego szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu (płatne 17 zł) potwierdzające zdobycie w/w kwalifikacji. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sierpcu
ul. Konstytucji 3 Maja 40a, 09-200 Sierpc.

Osoby zainteresowane odbyciem w/w szkolenia mogą dokonywać zgłoszenia pod numerem (024) 275-29-95.

PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ – WYTYCZNE

DECYZJA NA URZĘDOWO WOLNE GOSPODARSTWO

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KLATEK DLA KUR NIOSEK TOWAROWYCH

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA JAJ KONSUMPCYJNYCH

KOMPLET WYMAGAŃ DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ATEST SANITARNO-WETERYNARYJNY

OGÓLNE WYMAGANIA DLA PUNKTU ODBIORU MLEKA POMIESZCZENIA DO PRZECHOWYWANIA MLEKA

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA JAJ KONSUMPCYJNYCH – DOKUMENTY

Powered by themekiller.com